Terug naar de voorpagina

Overige Cuyperswerken in Roermond

De zeer veelzijdige Pierre Cuypers heeft naast gebouwen ook ander werk achtergelaten in zijn stad Roermond. Onderstaand geeft een aantal voorbeelden.

|   Het standbeeld   |   Het Oude Kerkhof   |   Kruiswegpark    |
|   Meubels, beelden en meer   |   Cuypers siert het carillon    |

Het Standbeeld

Het Standbeeld

Vlak na zijn overlijden op 3 maart 1921 gaan er in Roermond al stemmen op om Pierre Cuypers met een monument te eren voor zijn verdiensten. De verwezenlijking hiervan heeft toch nog wat voeten in de aarde. Pas in 1929 ontwerpt de gerenommeerde beeldhouwer August Falise het bronzen beeld van Pierre Cuypers, dat nu in Roermond op het Munsterplein staat. In 1930 wordt het standbeeld feestelijk onthuld in het bijzijn van Prins Hendrik der Nederlanden. Het beeld van Cuypers kijkt naar één van zijn meest ingrijpende restauraties; de Munsterkerk.

Het Kruiswegpark

Kruiswegpark, Parklaan Roermond

Het Kruiswegpark naast de Kapel in ’t Zand is aangelegd van 1919 tot 1928 naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Volgens de legende zou een herder op deze plaats een Mariabeeldje in een waterput gevonden hebben. Vanaf dat moment trok deze plek veel pelgrims en voor wie het wil geloven, vonden er miraculeuze dingen plaats. De toeloop van de vele pelgrims maakte de aanleg van een kruiswegpark in 1920 noodzakelijk.

In het ontwerp van Cuypers zijn twee routes opgenomen. Er is de kruiswegroute die langs veertien kruiswegstaties voert. Dertien van deze staties (de lijdensweg van Christus) zijn uitgevoerd in de vorm van kapelletjes met daarin levensgrote kalkstenen beelden van de hand van beeldhouwer Karel Lücker (1882-1958), terwijl een statie (de twaalfde) als Calvarieberg is gerealiseerd met beelden van beeldhouwer Jean Geelen (1852-1926). De statiekapellen zijn in feite rustplaatsen waar het verhaal van de kruisdood van Christus aanschouwelijk worden gemaakt. Tevens leidt er een processieweg door het park. Hierlangs bevinden zich acht nissen in de vorm van wegkapelletjes met daarin aangebracht schilderijen van kunstschilder Albin Windhausen (1863-1946) en beelden de geschiedenis van de Kapel en het genadeoord uit.

Indien u het park wil bezichtigen, kunt u voor de sleutel terecht bij Café Parkzicht (Parklaan) of bij de receptie van het Colamgebouw, Heinsbergerweg.

Website Kruiswegpark

Het graf met de handjes

Het Oude Kerkhof – Oude Herkenbosscherweg

In 1851 werd Cuypers door de Gemeente Roermond als stadsarchitect benoemd en kreeg de belangrijke opdracht om een nieuwe structuur voor de algemene begraafplaats "nabij de Kapel in´t Zand", kortweg het Oude Kerkhof genoemd, (of op z'n Roermonds: d´n Aje Kirkhoaf), te ontwerpen. Naar het voorbeeld van de Luikse begraafplaats Robermont werd in 1858 een lineair plan uitgevoerd met een voor elke geloofsovertuiging (joods, protestants en katholiek), afzonderlijk ommuurd gedeelte.

Kort na de voorlopige voltooiing van de begraafplaats in oktober 1858 ontving de gemeente maar liefst zeven aanvragen om een grafkelder te realiseren. Eén van hen was van Pierre Cuypers zelf. Direct achter de toen nog te bouwen Bisschoppenkapel (eveneens een ontwerp van Cuypers) reserveerde hij een plek voor zijn familiegraf.

Een bijzonder grafmonument is het "graf met de handjes" uit 1890. In feite zijn het twee graven, één op het katholieke deel en één op het protestantse deel, gescheiden door de ommuring. Een Roermondse katholieke jonkvrouwe zorgde voor de nodige opschudding door te trouwen met een protestantse kolonel. Na een langdurig huwelijk overleed de kolonel, gevolgd door de jonkvrouwe. Hun graven, gescheiden door de hoge muur, werden met elkaar verbonden door twee handen, over de muur heen. Het echtpaar heeft overigens enige tijd gewoond in Villa Graeterhof, een door Pierre Cuypers verbouwde villa.

Het Oude Kerkhof is dagelijks geopend van 11.00-16.00 uur.

Website Oude Kerkhof

Meubels, beelden en meer

Pierre Cuypers zou volgens huidige maatstaven als designer gelden. Welbekend is het feit dat hij voor Kasteel de Haar het complete interieur heeft ontworpen en gerealiseerd, waarbij zelfs het ontwerp van het zilveren bestek van zijn tekentafel afkomstig was.

In het Stedelijk Museum Roermond zijn veel voorbeelden te zien van dit werk: meubels, kazuifels, beelden, ornamenten enz. De meubels van Pierre Cuypers zijn geŽnt op de middeleeuwen en tonen een groot vakmanschap. Juist de details van Cuypersí werk zijn zeer sprekend. De gezichtjes op de foto vormen de uiteinden van de armleuningen van 2 stoelen.

Stedelijk Museum Roermond.

Pierre Cuypers op het Carillon

Cuypers siert het carillon

Alhoewel geen werk van Pierre Cuypers, is het carillon op het stadhuis van Roermond aan de Markt wel interessant voor liefhebbers van Cuypers. Het carillon of stadsbeiaard, in het torentje van het stadhuis, is in 1982 bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Roermond door particulieren en bedrijven geschonken. In 1995 zijn er beelden aan toegevoegd, die historische figuren van Roermond voorstellen. Eén ervan is - uiteraard - Pierre Cuypers. De beelden draaien rond de toren en bewegen bij de klokslagen van het carillon.

Meer informatie over het carillon op de site van gemeente Roermond.


© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond