Terug naar de voorpagina
Gebouwen in Roermond

Uiteraard heeft dr. Pierre Cuypers in zijn eigen Roermond zijn sporen achter gelaten:

|   Woonhuis en werkplaatsen   |   Geboortehuis   |
|   OLV Munsterkerk   |   Kiosk    |
|   Teekenschool   |   Woonhuis Cloquet   |   Ursulakapel    |
|   Minderbroederskerk   |   Kapel in ’t Zand    |


Woonhuis en werkplaatsen

Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1
Dr. Pierre Cuypers verwezenlijkte in 1853 zijn droom! Hij stichtte samen met de fabrikant Francois Stoltzenberg kunstwerkplaatsen aan de Maastrichterweg te Roermond, vlak buiten de oude stad en dicht bij rivier de Roer. Ook bracht hij in dit complex de woningen onder voor zijn eigen familie en voor de familie Stoltzenberg. Cuypers’ toonaangevende ideeen over kunst en architectuur kregen in dit gebouw gestalte. De ateliers leverden kunstvoorwerpen voor de inrichting van meer dan 100 kerken en andere gebouwen in heel Nederland. In het neogotisch huis van Cuypers is nu ... het Cuypershuis Roermond gevestigd! Dit museum is geheel aan de oude meester gewijd.

Het Cuypershuis is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur. www.cuypershuisroermond.nl


Geboortehuis

Hamstraat 20B, Roermond
Pierre Cuypers wordt op 16 mei 1827 geboren in Roermond als negende en jongste kind van Joannes Hubertus Cuypers en Maria Joanna Bex. Zijn ouderlijke huis staat in de Roermondse Hamstraat, waar tegenwoordig een winkel is gevestigd. Het pand ernaast huisvestte de Roermondse synagoge.

In 2008 is een plaquette aan het gebouw bevestigd (foto), ten tijde van de opvoeringen van 'Pierre Cuypers, de Musical'.


Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk

OLV Munsterkerk, Munsterplein
De Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk op het Munsterplein is in de periode 1864-1891 onder leiding van Pierre Cuypers gerestaureerd. Hij verving onder andere de vroeg 18e eeuwse barokke klokkentoren aan het westwerk door twee vierkante en rijzige hoektorens. De restauratie was destijds niet geheel onomstreden, het uiterlijk van de Munsterkerk werd sterk gewijzigd. Het resultaat laat zich echter nog steeds bijzonder mooi vastleggen.
Geopend: april t/m oktober dagelijks van 14.00 - 17.00 uur en voor groepen op afspraak via VVV Roermond.


Kiosk

Kiosk, Munsterplein
Deze sierlijke kiosk is een ontwerp van Cuypers uit 1880. Voorzien van een koperen dak en ijzeren smeedwerk van trapleuning en op de verhoging. Het woord kiosk komt van het Turkse woord "kiuska", wat "open paviljoen" betekent. We zien dergelijke houten gebouwen vaak in grote steden: daar worden kranten en snoep verkocht. Met de opkomst van de muziekverenigingen ontstaat de vraag naar concerten in de openlucht. De kiosk leent zich daar goed voor. Grotere steden lieten op pleinen en in parken dergelijke muziekpaviljoens oprichten.

Het ontwerp van Cuypers is niet alleen mooi maar ook zeer functioneel. Het heeft een uitstekende akoestiek. Daarnaast is het speelvlak zo ontworpen dat de muzikanten precies op ooghoogte zitten van de luisteraars. Iedere toeschouwer kan alles goed zien. De materiaalcombinatie van de stenen onderbouw en houten bovenbouw is in mooie harmonie. Het fraaist is echter de toepassing van gietijzer, voor die tijd een modern materiaal. De zuilen en de sierlijke tussenstukken zijn van gietijzer. Deze kiosk past goed in de poging in die tijd om het oude Munsterabdijhof een publieke functie te geven. Tot de Franse tijd, 1790, was de abdijhof omsloten door een muur. Met de restauratie van de Munsterkerk werd de herinrichting van de abdijhof actueel. Er werd gekozen voor een parkachtige structuur met exotische bomen. Zo sierde tot voor kort een sequoia het plein. De aanleg met de laanstructuur verwijst naar de Spaanse zocalo’s. De ontmoetingsfunctie wordt, net als bij de Spaanse pleinen, benadrukt door de bouw van dit prachtig muziekpaviljoen.


Teekenschool

Teekenschool, Godsweerdersingel 77
De Teekenschool is gerealiseerd in 1905 als een staalkaart van de ideeën van Cuypers, en bood onderdak aan de Stadsteekenschool. Het interieur van de school laat zien wat er mogelijk is op het gebied van ambachtelijke technieken. De Teekenschool is voor groepen op afspraak via VVV Roermond te bezichtigen.

De Ambachtschool, in bouwstijl vrijwel gelijk aan de Teekenschool is, ten minste op papier, toegeschreven aan zoon Jos Cuypers. De Ambachtschool grenst aan de Teekenschool en is gelegen in de Godsweerderstraat.


Woonhuis Cloquet

Woonhuis Cloquet, Swalmerstraat 49
Met de enorme hoeveelheid kerken die Cuypers heeft gebouwd en gerestaureerd kan weleens vergeten worden dat hij natuurlijk ook een "gewone" architect was. Zo heeft hij in Roermond voor de apotheker Cloquet in 1851 een woonhuis met neogotische ornamenten gebouwd. Het huis heeft een bakstenen gevels, wat destijds afweek van de veelal achter pleisterwerk schuilgaande gevels. Het is kenmerkend voor het werk van Cuypers; vakmanschap uitoefenen èn laten zien.


Ursulakapel

Ursulakapel, Voogdijstraat
De Ursulakapel is gebouwd door Jos Cuypers, een zoon van Pierre, die de lijn van zijn vader trouw volgde. De ingang van de kapel laat een aanpak zien, zoals die ook bij de ingang van de Teekenschool is toegepast. De Ursulakapel is te bezoeken op afspraak via VVV Roermond. Aan de hand van een dvd en documentatie wordt er ter plaatse aandacht geschonken aan het werk van Jos Cuypers.


Minderbroederskerk

Minderbroederskerk, Minderbroederssingel
De Minderbroederskerk werd van 1906-1908 door Pierre Cuypers gerestaureerd. Het oksaal, de preekstoel, de herenbanken en de koorhekken werden vervaardigd in zijn werkplaats. In de kerk wordt aangegeven waar u de Cuypers-attributen kunt vinden.
Meer info: www.protestantsegemeenteroermond.nl

Openingstijden juli, augustus en september: elke zaterdag van 14.00-17.00 uur. In augustus ook op zondag van 14.00- 17.00 uur. Tevens op afspraak te bezoeken in combinatie met een stadswandeling via VVV Roermond.


Kapel in ’t Zand

Kapel in ’t Zand, Kapellerlaan
De Kapel in ’t Zand is wijd en zijd bekend als bedevaartsoord. De Kapel is in de vorige eeuw vergroot en voorzien van een neogotisch interieur, precies zoals Pierre Cuypers dat ook bedoelde. De vele vaklieden, werkzaam in de kerkelijke ateliers van Cuypers in Roermond, voorzagen deze kapel van prachtige kunstwerken. Een mooi voorbeeld daarvan is het smeedwerk van het hek nabij de put in de Kapel.

Het Klooster en de Kapel in 't Zand is niet ontworpen door Cuypers. Maar wel bevinden zich enige kenmerkende onderdelen in en rond de Kapel waar de architect de hand in heeft gehad. De voormalige kapel werd vanwege de grote toeloop in 1866 op initiatief van de redemptoristen vergroot door het duo Cuypers en Stoltzenberg. Aangezien deze uitbreiding de toeloop nog steeds niet aankon, werd besloten een nieuwe kapel te bouwen. De nieuwe kapel, ontworpen door de architect Johannes Kayser, werd in 1895 over de bestaande kapel heen gebouwd, waarna de oude kapel werd afgebroken. Alleen de kleine Mariakapel, waarin zich het genadebeeldje van O.L. Vrouw in 't Zand bevindt, herinnert nog aan de oude kapel. Het kerkportaal aan de Kapellerlaan is wèl een ontwerp van de architect Cuypers. Het werd later aangebouwd omdat de grote ingang geen portaal heeft. Het kroonjuweel van de Kapel is de triomfboog met heiligen, zaligen en engelen, die de gekroonde Maria prijzen. De boog is in 1904/1905 geschilderd door Albin Windhausen naar schetsen van Pierre Cuypers; het ontwerp is van de Mariakenner pater J. Kronenburg. De boog is hersteld en gerestaureerd na de aardbeving van 1992.

Het orgel werd in 1906 geplaatst door de gebr. Franssen. De twee orgelkassen werden in de jaren daarna gebouwd en het ontwerp en de beelden zijn afkomstig van het Cuypersatelier. Cuypers deed voorts kleine ingrepen in de Kapel. Het genadebeeldje zelf is gesneden in een Mechelse werkplaats omstreeks 1500. In 1866 is het beeldje in het atelier van Cuypers gerestaureerd. Het werd daarbij van vrijwel de gehele polychromie ontdaan en vanaf deze restauratie zal het beeldje geen manteltje meer dragen. Bij de restauratie werd het appeltje in het handje van het Christuskind vernieuwd en de typische onderrand met guirlande aangebracht.

In de directe nabijheid van de Kapel in ’t Zand vindt u bovendien Het Oude Kerkhof en het Kruiswegpark.

Openingstijden: april t/m oktober dagelijks van 14.00-17.00 uur.


© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond