Terug naar de voorpagina


Nieuwsbrief 04, september 2006

Colofon
Jaargang 1, nummer 4

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Pierre Cuypers, bestaande uit: VVV, Citymanagement, Gemeente Roermond en Stedelijk Museum Roermond.

Artikelen: Ridsert Hoekstra, Jeannine Hövelings, Paul Kersten, Marie-José Vinken.

Inhoud
|   Stichting Pierre Cuypers, de musical   |
|   Sponsorbijeenkomst voor het Cuypersjaar   |
|   Nai Maastricht geopend   |   Inzegening grafmonument   |
|   Cuypers in finale “grootste Limburger”   |
|   Zondag 8 oktober: VVV themawandeling over Cuypers   |Stichting Pierre Cuypers, de musical

De musical over het werk en leven van Pierre Cuypers gaat er komen! Op initiatief van de werkgroep Cuypers is er een stichting opgericht die zich ten doel stelt de musical te realiseren. Het stichtingsbestuur is inmiddels geformeerd. Het bestuur bestaat uit Bart van Zijl (regio-directeur van ING Bank), Henk Luiten (directeur Theaterhotel de Oranjerie), Rik Overes (fiscaal jurist, Baat Accountants) en Nico Kanters (eigenaar van reclame-bureau 2 Sign & Design).

Zij staan voor de grote klus om de financiële basis te leggen, toezicht te houden en eindverantwoordelijkheid te nemen voor de totale productie. Binnenkort sluiten zij een contract met Henk Sillen Productions om de musical te realiseren.


Sponsorbijeenkomst voor het Cuypersjaar

Op vrijdag 3 november presenteren de werkgroep Cuypers, het Stedelijk Museum Roermond en de Stichting Cuypers de Musical hun programma voor 2007, het Cuypersjaar aan genodige sponsors. In een bijeenkomst in de Cuypersmuziekzaal van het Stedelijk Museum Roermond zullen de talrijke activiteiten in het Cuypersjaar 2007 worden getoond, het belang van Cuypers voor Roermond en de mogelijkheden voor sponsors.

Exposities in het museum en de stad, concerten, voordrachten, thema rondwandelingen, musicals en straattheater zijn onderdeel van de activiteiten. De aanvang is om 16.00 uur.


Nai Maastricht geopend

Het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) heeft nu naast de vestiging in Rotterdam ook een vestiging in Maastricht. Zaterdag 2 september 2006 werd het NAi Maastricht geopend.

Het NAi Maastricht noemt zich ook het Euregionaal Architectuurmuseum en Euregionaal Centrum voor Architectuur en Vormgeving. Het is gevestigd in de Wiebingahal naast het Bonnefantenmuseum.

Het NAi Maastricht zal drie exposities per jaar houden over architectuur, over de Euregio en over vormgeving. De semipermanente tentoonstelling verbeeldt de specifieke architectonische cultuur van Zuid Limburg als een voortdurende confrontatie van vernieuwing en traditie.

Hoogtepunten van deze presentatie zijn projecten van de Limburgse bouwmeesters Pierre Cuypers, Frits Peutz, Jos Klijnen en Jo Coenen. Elk op een eigen manier zochten zij naar een eigentijdse interpretatie van regionale tradities. In het najaar van 2007 toont het Maastrichtse deel van het NAi hoogtepunten uit het oeuvre van Cuypers, samen met de expositie van het werk van Cuypers in het NAi Rotterdam en tegelijk met de expositie over leven en werk van de jonge Cuypers in het Stedelijk Museum Roermond.

De komst van het NAi is een grote stimulans voor de blijvende aandacht voor Cuypers in onze provincie en landelijk.


Inzegening grafmonument

De Stichting Restauratie Grafmonument dr Pierre Cuypers heeft de restauratie nu vrijwel afgerond. Als laatste onderdeel worden eind oktober de beelden (Catharina, Petrus, Cecilia en Johannes) geplaatst op het grafmonument. Aansluitend aan de jaarlijkse mis in de Bisschopskapel op “d’n aaje kirkhaof” (het Oude Kerkhof) zal op donderdagmorgen, 2 november 2006 Bisschop Frans Wiertz het grafmonument van Pierre Cuypers inzegenen.


Cuypers in finale “grootste Limburger”

L1 organiseert momenteel de verkiezing van de “grootste Limburger aller tijden”. Pierre Cuypers behoort inmiddels tot de finalisten. Op vrijdag 13 oktober vindt de finale plaats. In de categorie Beeldende Kunst, Architectuur en fotografie werd Pierre Cuypers met 39% van de stemmen verkozen boven o.a. Charles Eyck (31%) en Joep Nicolas (6%).

Uiteraard hopen we als werkgroep dat de uiteindelijke keuze op Cuypers valt. Helpt u ons daarbij? Breng dan op of na 13 oktober uw stem uit op www.L1.nl.


Zondag 8 oktober: VVV themawandeling over Cuypers

De themawandeling van VVV Roermond in de maand oktober staat geheel in het teken van architect Cuypers.

Roermond is de stad van Pierre Cuypers (1827-1921). Zonder twijfel is hij de meest beroemde Roermondse kunstenaar, architect en interieur-ontwerper.

Het startpunt van de wandeling is het Stedelijk Museum Roermond, Andersonweg 4. Het huidig Stedelijk Museum was tot 1865 het woonhuis van dr. Pierre Cuypers. Het museum heeft een unieke collectie beschilderde meubels uit de vorige eeuw: voor een deel cadeaus van Pierre Cuypers aan zijn vrouw Antoinette Alberdingk Thijm, een zuster van Joseph Alberdingk Thijm, de voorman van het Katholieke Réveil in de 19e eeuw. Het exterieur ademt de Engelse tudorstijl.

Cuypers was een geestverwant van de Engelse Arts- and Crafts-movement onder leiding van William Morris. De beweging was een reactie op de snelle industrialisatie in Engeland. Men wilde het handgemaakte produkt in ere herstellen. In het museum zijn veel van deze produkten uit de Cuyperswerkplaatsen te bewonderen. De muziekzaal, die speciaal ontworpen is voor Antoinette, die een prachtige altstem had, verdient zeker aandacht. Achter het woonhuis lagen ook de werkplaats en het atelier van Stolzenberg, met wie Cuypers in 1852 een atelier voor kerkelijke kunst oprichtte.

Na een rondleiding door het museum, volgt een wandeling langs Cuypers-gebouwen in de binnenstad van Roermond. De duur is ongeveer 1,5 uur, de start is om 14.00 uur vanaf het Stedelijk Museum en de deelnameprijs bedraagt Euro 5,75 p.p. De entree tot het museum en een consumptie voor de deelnemers is daarbij inbegrepen. Het is niet noodzakelijk vooraf te reserveren.

Voor meer informatie en kosten kunt U contact opnemen met VVV Roermond, Kraanpoort 1, Roermond, tel. 0900- 202 55 88 of per e-mail: roermond@vvv-middenlimburg.nl. Geopend: maandag t/m vrijdag 9.30-18.00 uur, en zaterdag 9.30-16.00 uur.

Foto: De meubels van Pierre Cuypers zijn geënt op de middeleeuwen, maar tonen een groot vakmanschap. Juist de details van Cuypers’ werk zijn zeer sprekend. Deze gezichtjes vormen de uiteinden van de armleuningen van 2 stoelen.


© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond