Terug naar de voorpagina


Nieuwsbrief 03, juni 2006

Colofon
Jaargang 1, nummer 3

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Pierre Cuypers, bestaande uit: VVV, Citymanagement, Gemeente Roermond en Stedelijk Museum Roermond.

Artikelen: Ridsert Hoekstra, Jeannine Hövelings, Paul Kersten, Marie-José Vinken, Margreeth Bruijnesteijn-Bangert, Joop Timmermans.

Inhoud
|   Een nieuwe reeks Cuyperskamerconcerten   |
|   Restauratie grafmonument Cuypers   |
|   24 September: excursie Amsterdam   |
|   Amsterdamse waardering en aandacht voor Cuypers   |Een nieuwe reeks Cuyperskamerconcerten

In september start de reeds derde reeks Cuyperskamerconcerten in het Stedelijk Museum Roermond. Het programma is samengesteld door Nicole Heijnen, eveneens verantwoordelijk voor de succesvolle reeks van het afgelopen seizoen. Muermans Projectontwikkeling is wederom de hoofdsponsor van Cuyperskamerconcerten.

De programmalijn voor de kamermuziek is qua repertoire gevarieerd. Van middeleeuwen via de barok naar 20ste eeuws, zowel vocaal als instrumentaal. De meeste concerten worden gegeven door jonge professionals uit onze eigen regio.

Het eerste concert is op 17 september van het Andersonensemble uit Roermond, met muziek uit de barok. Het concert wordt gegeven in de grote schilderijenzaal van Henry Luyten. De overige concerten worden gegeven in de historische Cuypersmuziekzaal. Er wordt telkens gestart om 11.30 uur en afgerond om 13.00 uur, inclusief een pauze. De entree is 5 euro en aanmelden bij het Stedelijk Museum is gewenst.

De data voor 2006: 17 september, 15 oktober en 26 november.

De data voor 2007: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 13 mei en 17 juni.


Restauratie grafmonument Cuypers

“D´n Aje Kirkhoaf” in Roermond is de laatste rustplaats van de architect Pierre Cuypers. Het grafmonument markeert niet alleen deze rustplaats maar is tevens een zeer ontroerend monument van zijn hand voor de twee liefdes in zijn leven: Rosa en Nennie.

Dit rijksmonument was dringend toe aan restauratie. De Stichting Restauratie Grafmonument dr Pierre J.H. Cuypers besloot in samenwerking met de erven Cuypers haar schouders hieronder te zetten. Fondsen werden geworven, subsidies verstrekt en donaties verkregen. In de tussentijd werd grondig cultuurhistorisch onderzoek gedaan, waardoor niet alleen de diepere lagen van het ontwerp aan het licht zijn gebracht. Ook de identiteit van één van de beelden op het monument, onherkenbaar geworden door het verglijden van de tijd, is ontdekt.

Inmiddels is de restauratie gestart. Deze omvat herstel van de crypte, de zerken, sokkel en opbouw en het vervangen van de vier heiligenbeelden. Als het monument is hersteld, zullen alle aspecten van dit kunstwerk weer tot hun recht komen, waaronder het bijzondere ontwerp, de rijke symboliek en de verwijzingen naar zijn beide echtgenotes: een samenvatting van het leven van Cuypers, zijn levensvisie en zijn visie op ontwerpen en bouwen.

Na de voltooiing van de restauratie zal het graf op 2 november 2006 door bisschop Wiertz van Roermond opnieuw ingezegend worden. Contactpersoon Stichting Restauratie Grafmonument dr. Pierre J.H. Cuypers:
   Margreeth Bruijnesteijn-Bangert
   Res Nova: www.res-nova.nl
   tel: 0475-589210


24 September: excursie Amsterdam

Op zondag 24 september 2006 organiseert de Werkgroep Pierre Cuypers een excursie naar Amsterdam. Dick Keijzer, de Amsterdamse Cuyperskenner, heeft een interessante dag voor ons samengesteld.

In Amsterdam wordt eerst een kop koffie met gebak genomen in de voormalige eerste klas wachtkamer van het Centraal Station, die geheel gerenoveerd is in de authentieke stijl van Cuypers. Hierna volgt een stadswandeling met het werk van Pierre Cuypers als leidraad. Deze wandeling vindt plaats in de directe omgeving van het Vondelpark, waarbij we onder andere Cuypers’ Amsterdamse woonhuis bekijken.

De lunch vindt op eigen gelegenheid plaats, waarna we architecturale hoogtepunten uit heden en verleden in Amsterdam bekijken. We bezoeken overigens niet het Rijksmuseum, want het voor ons interessante Cuypersgedeelte is helaas niet toegankelijk, omdat het gerestaureerd wordt.

We vertrekken om 8.30 uur vanaf het voorterrein van het DOC en zijn rond 18.00 uur weer terug. De kosten voor deze excursie bedragen Euro 22,50 incl. bus, koffie/gebak, stadswandeling en architectuurrit, excl. lunch.

Aanmelding kan uitsluitend bij VVV Roermond, Kraanpoort 1 door contante betaling van het excursiegeld. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen dus ben er snel bij want vol=vol!!


Amsterdamse waardering en aandacht voor Cuypers

Interview met Dick Keijzer, de Amsterdammer die regelmatig Cuyperswandelingen in zowel Amsterdam als Roermond organiseert.

Hoe bent u met het werk van Cuypers in contact gekomen en aan hem verslingerd geraakt?
Verslingerd aan Cuypers? Dat is iets teveel van het goede. Pierre Cuypers vind ik een boeiende persoonlijkheid, die met zijn bouwwerken een stempel op Amsterdam gedrukt heeft. Ik houd van de stad en derhalve is ook Cuypers alle aandacht waard. De eerste kennismaking met Cuypers, fictief uiteraard, vond begin 60-er jaren plaats op het Centraal Station, waar ik voor de NS werkte. Gezien mijn belangstelling voor kunst, geschiedenis en architectuur vond de toenmalige stationschef het een goed idee dat ik incidenteel zijn gasten ontving in de Koninklijke Wachtkamer van het station en hen iets vertelde over die ruimte en de bouwmeester. Dat groeide in de loop der jaren uit tot rondleidingen in het station, in de stad en het af en toe gidsen van rondvaarten en bustochten voor besloten gezelschappen. Deze activiteiten beperken zich niet tot Cuypers. In Amsterdam b.v. heb ik zo'n 20 thematische wandelingen: maritieme geschiedenis, de grachten, moderne architectuur, Berlage, de Wallen, de Joden, "Domweg gelukkig in de Dapperstraat", kloosters en gasthuizen, enz.

Welke activiteiten onderneemt u verder rond Cuypers?
Redelijk bijzonder, vind ik zelf, is dat ik sedert 1995 4 à 5 per jaar ook wandelingen in Roermond organiseer voor groepjes van "boven de rivieren". De nadruk ligt hierbij op leven en werk van Pierre Cuypers en de relatie tussen Amsterdam en Roermond. De kennis, noodzakelijk om verantwoord te kunnen gidsen, heb ik opgedaan door zelfstudie, volgen van cursussen, uitpluizen van archieven, en vooral luisteren naar mensen die van een specifiek detail enorm veel weten.

Wat laat u ons tijdens de stadswandeling op 24 september zien?
Tijdens de stadswandeling staat de Amsterdamse periode van Pierre Cuypers centraal, maar ook andere architecten uit de familie van Cuypers komen hierbij aan bod, zoals zoon Jos, neef Ed en kleinzoon Pierre jr. We zien tevens gebouwen van een andere familie Kuipers (Roelof, Tjeerd, Foeke).

Wat is uw favoriete gebouw van Cuypers en waarom?
Voor de hand ligt het Centraal Station te noemen. Het was mijn werkplek en van kelder tot dak heb ik het gebouw bekeken, bestudeerd. Het is nog steeds "mijn" station. Maar is het daarmee mijn favoriete gebouw? Dat hangt van het moment en de stemming af. Onlangs was ik bij een concert in de Dominicus te Amsterdam. Ook een Cuyperscreatie. Uitgevoerd werd de Missa Solemnis van Beethoven. Prachige muziek, perfect uitgevoerd, schemerend avondlicht en dat in een kerkruimte die door onze Pierre onvoorstelbaar mooi is aangekleed. Die ambiance, op dat moment, maakt de Dominicus tijdelijk tot favoriet gebouw. Zelfde gevoelens kunnen je aan komen waaien als je in het Rijksmuseum loopt of van de lentezon geniet in de tuin van het Stedelijk Museum in Roermond. Ik denk dat ik Cuypers tekort doe door één van zijn bouwwerken tot favoriet te bestempelen. De man was uniek en alles wat hij ons nagelaten heeft verdient waardering en vooral aandacht.


© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond