Terug naar de voorpagina


Nieuwsbrief 02, maart 2006

Colofon
Jaargang 1, nummer 2
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Werkgroep Pierre Cuypers, bestaande uit: VVV, Citymanagement, Gemeente Roermond en Stedelijk Museum Roermond.

Artikelen: Ridsert Hoekstra, Jeannine Hövelings, Paul Kersten, Marie-José Vinken, Joop Timmermans, Pierre Heuts en Phylo Peat

Inhoud
|   2007 wordt het jaar van Pierre Cuypers   |
|   VVV biedt Roermondse Cuyperswandelingen   |
|   Cuypers Kamerconcerten   |   Cuypers beeldje   |
|   Van pachthoeve tot Villa Blanca   |
|   Kruiswegpark   |   Excursie Amsterdam   |2007 wordt het jaar van Pierre Cuypers

Het team van het Stedelijk Museum Roermond is bezig een nieuwe expositie over Pierre Cuypers voor te bereiden die in het najaar van 2007 zal worden geopend. Belangrijke documenten zullen o.a. afkomstig zijn van het Nederlands Architectuur Instituut.

Het belooft een bijzondere expositie te worden. Cuypers als jonge man, temidden van zijn werkplaatsen en vroege gebouwen. Hoe hij is meegevoerd door de machtige stroom van de Romantiek, die belangrijke culturele stroming van de 19de eeuw. Het huis waarin hij in Roermond woonde en werkte zal gepresenteerd worden zoals het er toen uitzag.

Ook is er samenwerking in de stad Roermond om een aansprekend programma te maken dat ook buiten het museum zorgt dat Pierre Cuypers in 2007 goed te zien is. Een van de activiteiten zal een musical zijn. Stadsdichter Hans van Bergen heeft opdracht gekregen deze musical te schrijven. Ze moet de Schinderhannes in roem gaan evenaren en net zoveel enthousiasme en betrokkenheid los maken onder de bevolking.

Onze werkgroep is inmiddels gestart met fondsenwerving en hoopt in september 2006 het totale programma voor het Cuypersjaar 2007 te presenteren. U hoort van ons!


VVV biedt Roermondse Cuyperswandelingen

Voor groepen biedt het VVV Roermond de mogelijkheid om een Cuyperswandeling door Roermond te maken. Onder leiding van een deskundige VVV-gids wandelt u in 1,5 uur langs tal van werken van Pierre Cuypers. Vast onderdeel vormt een rondleiding in de OLV Munsterkerk.

Op aanvraag kan er op doordeweekse dagen tevens een bezoek aan de Teekenschool gebracht worden. Na afloop van de wandeling kan er nog op eigen gelegenheid het “huis van Cuypers”: het Stedelijk Museum Roermond bezocht worden.

De kosten bedragen 40 euro per groep van max. 20 personen. Meer informatie via:
   VVV Roermond
   Kraanpoort 1
   6041 EG Roermond
   tel: 0900-2025588
   roermond@vvv-middenlimburg.nl


Cuypers Kamerconcerten

Er klinkt weer klassieke muziek in het “Huis van Cuypers”, op tal van zondagen van 11.30 tot 12.45 uur. De entree bedraagt 5,-. Reserveren is gewenst via 0475-333496 of museum@roermond.nl.

Op 14 mei verzorgen Simone Stultiens (barokhobo), Takashi Sudo (viola da gamba) en Guillermo Brachetta (clavecimbel) het concert met als thema Franse barok.

Op zondag 11 juni wordt het podium ingenomen door Elly van Munster (luit). Ze speelt muziek van o.a. Hieronymus Kapsberger en Alfonso Ferrabosco (eerste helft 17e eeuw).


Cuypers beeldje

Binnenkort wordt een nieuw Cuypersbeeldje onthuld. Het gaat de voetgangerswegwijzers in onze stad sieren en is een ontwerp van de Roermondse kunstenaar Henk Sillen. U wordt spoedig nader geïnformeerd.


Van pachthoeve tot Villa Blanca

Vijf kilometer van Roermond in het Swalmense Boukoul staat het monument “Graeterhof”. Alleen de benaming verwijst nog naar een historische boerderij die hier ooit op een laat middeleeuwse ontginning is gesticht door het S. Hieronymusklooster uit Roermond.

In 1857 gaf de toenmalige eigenaar mr. Strens de jonge architect Pierre Cuypers de opdracht om de U-vormige hoeve uit te breiden met een “woontoren”. In 1909 kreeg Graeterhof door toedoen van L. Strens (burgemeester van Swalmen) het huidige uiterlijk van een chaletachtige villa blanca. Deze markante villa werd in 1967 familiehotel, totdat Graeterhof in 2001 zijn oorspronkelijke woonbestemming terugkreeg.

Mede dankzij Res Nova en de Rijksmonumentendienst werd deze “grand old lady” middels restauratie voor de toekomst veilig gesteld. Daarbij was het uitgangspunt een zo groot mogelijk behoud van de vele authentieke onderdelen. De witte stucplafonds (in diverse barokstijlen) zijn ontdaan van oude verflagen om het oorspronkelijke relief weer tot zijn recht te doen komen. Het houtwerk (deuren, ramen en trappen) is alleen waar nodig van oude verflagen ontdaan en opnieuw geschilderd.

Als kroon op hun werk werd de eigenaren onlangs het Keurmerk van de Stichting Ruimte toegekend. In 2007 zullen er diverse activiteiten in samenwerking met de Werkgroep Pierre Cuypers rondom Graeterhof worden georganiseerd.


Kruiswegpark

Het Kruiswegpark is aangelegd van 1919 tot 1928, naar een ontwerp van Pierre Cuypers. De toeloop van de vele pelgrims naar de Kapel in ’t Zand maakte de aanleg van een Kruiswegpark destijds noodzakelijk. In het park zijn daartoe twee routes functioneel. Er is de kruiswegroute die langs de veertien kruiswegstaties voert. Dertien van deze staties zijn uitgevoerd in de vorm van kapelletjes met daarin levensgrote kalkstenen beelden van de hand van beeldhouwer Karel Lücker (1882-1958), terwijl een statie (de twaalfde) als Calvarieberg is gerealiseerd met beelden van beeldhouwer Jean Geelen (1852-1926). De statiekapellen zijn in feite rustplaatsen waar het verhaal van de kruisdood van Christus aanschouwelijk wordt gemaakt.

De tweede route staat bekend als de processieweg. Hierlangs bevinden zich acht nissen in de vorm van wegkapelletjes met daarin aangebracht schilderijen van kunstschilder Albin Windhausen (1863-1946) en beelden de geschiedenis van de Kapel en het genadeoord uit.

In het park staan bovendien vele bijzondere monumentale bomen, sommige uit de tijd van de aanleg van het park, en vele fraaie rododendrons. In mei 2005 is de Stichting Kruiswegpark opgericht, die het eigendom van het park overnam van de paters Redemptoristen. De stichting zet zich in voor het beheer, onderhoud en de exploitatie. Contact: dhr A. Schouten (voorzitter), tel 0475-322031.

Tijdens de Dag van het Park, op zondag 28 mei 2006, zijn er van 12.00 tot 17.00 uur rondleidingen en workshops.


Excursie Amsterdam

In navolging van de succesvolle excursie naar Kasteel de Haar volgt dit jaar weer een Cuypers-uitstapje.

Zondag 24 september a.s. organiseert de Werkgroep Pierre Cuypers een excursie naar Amsterdam. In deze stad heeft Pierre Cuypers verschillende gebouwen gerealiseerd zoals het Rijksmuseum en het Centraal Station, maar ook enkele kerken en woningen in de Vondelstraat. Daaronder zijn eigen Amsterdamse woonhuis. In onze volgende Nieuwsbrief treft u het volledige programma aan en de mogelijkheid om u aan te melden.

Vooralsnog kunt u de datum, zondag 24 september 2006, reserveren in uw agenda als u interesse heeft om Cuypers in Amsterdam te bezoeken!


© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond