Terug naar de voorpagina
Pierre Cuypers en Roermond

Dr. Pierre Cuypers (1827-1921), Roermond's beroemdste zoon, geldt als de grootmeester van de neogotiek en was Rijksbouwmeester rond de vorige eeuwwisseling. Er staat ongetwijfeld een gebouw in uw omgeving van de hand van deze oude meester. Wereldberoemd zijn het Amsterdamse Centraal Station, het Rijksmuseum en Kasteel de Haar. Hij heeft vele gebouwen, waaronder meer dan honderd kerken, in Nederland en in het buitenland gebouwd en verbouwd. Vaak zorgde hij bij die gebouwen ook voor het gehele interieur. Hij maakte zelfs kledingstukken en ontwierp bestek, passend bij het interieur. Zo was hij volgens huidige maatstaven een groot designer en hoort op vele gebouwen in Nederland de stempel "made in Roermond".

Roermond: stad van Cuypers
Roermond is de stad van Cuypers. Hij is er in brons aanwezig op 'zijn' Munsterplein. Hij heeft op dit plein de wondermooie muziekkiosk geplaatst die tegenwoordig nog steeds voor concerten wordt gebruikt. En hij is ter plaatse verantwoordelijk geweest voor een ingrijpende restauratie van de romantische Munsterkerk. De Teekenschool aan de Roermondse Godsweerdersingel is eveneens van Cuypers' hand en geeft een uitstekend voorbeeld van zijn voorkeur voor vakmanschap. Het Roermondse woonhuis en de werkplaatsen van Cuypers zijn tegenwoordig in dienst als Stedelijk Museum Roermond. Uiteraard geeft dit museum, gelegen aan de Andersonweg 4, volledige aandacht aan deze beroemde Roermondenaar.

Kunstwerkplaatsen en vakmanschap
Vanuit zijn Roermondse werkplaatsen leverde Cuypers talloze kunstvoorwerpen, beelden, ornamenten en altaren over de hele wereld. Bestellingen kwamen binnen aan de hand van een uitgebreide catalogus en er werd bijna aan de lopende band gefabriceerd. Dit alles zo'n anderhalve eeuw geleden in een tijd waarin hij als grote ondernemer zorgde voor werkgelegenheid in zijn stad. Ambachtelijk vakmanschap stond daarbij voorop.

In de vroege periode van zijn carrière ontwerpt Cuypers een serie beschilderde neogotische meubels. Ze zijn geënt op de middeleeuwen en tonen een groot vakmanschap. De details van Cuypers' werk zijn zeer fraai en verrassend. Ook deze meubels kunt u bewonderen in het Stedelijk Museum Roermond.

KRO's Grootste Nederlander
Hoewel Roermond o.a. drie ministerpresidenten (Ruijs de Beerenbrouck, Beel en Cals) heeft geleverd is het uiteindelijk toch Pierre Cuypers die als enige Roermondenaar in 2005 in de ranglijst van het KRO programma "De Grootste Nederlander" is beland. Dat zegt heel wat over het stempel dat hij vanuit Roermond op Nederland heeft gedrukt. In 2006 wordt hij vervolgens ook verkozen tot grootste Limburger aller tijden (L1), in de categorie kunst en architectuur.

2007-2008: het jaar van Pierre Cuypers
In 2007-2008 werd Pierre Cuypers zowel in Roermond als landelijk stevig onder de aandacht gebracht. 2007 was namelijk het jaar waarin het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) de inventarisatie van het complete werk van Cuypers heeft afgerond. Het NAI richtte hiervoor in haar vestigingen in Rotterdam en Maastricht overzichtstentoonstellingen in. In Roermond verzorgde het Stedelijk Museum uiteraard een nieuwe expositie. Bovendien werd de grote bouwmeester op tal van plekken in de stad zichtbaar gemaakt en werden lezingen, concerten en themawandelingen georganiseerd. Een zeer bijzonder vorm van eerbetoon was de musical die door de Roermondse stadsdichter Hans van Bergen werd geschreven. De opvoeringen van deze musical vonden in mei 2008 op het podium van Theaterhotel de Oranjerie plaats. Er verschenen bovendien een aantal nieuwe boeken over Cuypers en zijn werk, inclusief een fraaie biografie.

Stedelijk Museum Roermond werd Cuypershuis!
Het Cuypersjaar bleek uiteindelijk de opmaat tot de ontwikkeling van het Cuypershuis, een museum waar leven en werk van Pierre Cuypers centraal staat. Het Stedelijk Museum Roermond, gevestigd in het voormalige woonhuis en atelier van Cuypers werd hiervoor ingrijpend verbouwd. Op zaterdag 29 oktober 2011 werd het nieuwe Roermondse museum Cuypershuis geopend.

Over deze website
Met deze website bieden we een inleiding over het leven van Pierre Cuypers. We laten zijn relatie met Roermond zien. De man die met zijn bouwkunst in heel Nederland en tot ver buiten onze landsgrenzen zijn sporen heeft achtergelaten, verdient deze aandacht vanuit zijn stad. We willen met deze website uw interesse wekken voor Pierre Cuypers en zijn geboortestad en hopen dat het voor u een startpunt is om een bezoek aan Roermond te brengen.

© Werkgroep Pierre Cuypers, Roermond